درباره برند فیتومد

 

برند فیتومد متعلق به شرکت دارويی زردبند، از نخستين شرکت های توليدکننده داروها و مواد اوليه طبیعی در ايران است. این شرکت در سال1041 در تلاش برای پاسخ گفتن به نيازهای امروزی مخاطبان بازار داروهای طبیعی و با نگاهی نوین، مجموعه محصولات دارويی فيتومد را به بازار مصرف عرضه کرد. نام فیتومد از ترکيب پيشوند phyto به معنای گياهی، با واژه Medicine به معنای دارو ساخته شده و در اختصار به فیتومد تبدیل شده است.
مخاطبان فيتومد، اعم از پزشکان، داروسازان، بيماران و ديگر کسانی که دغدغه سبک زندگی سالم را دارند، نسلی جديد از مصرف کنندگان و علاقمندان داروهای گياهی هستند، که به دلايل مختلف و بر خلاف نسلهای پيش از خود، فرآوردههای مدرن و امروزی را که از مواد اوليه طبيعی و گياهی توليد شدهاند، به مصرف گياهان و مواد طبيعی به شکل سنتی ترجيح میدهند.
از جمله مهمترين اين دلايل میتوان به سهولت استفاده به خاطر شکل دارويی و دوزاژ مصرف، سهولت نسخه نویسی، قابل تاييد بودن محصول توسط مراجع معتبر علمی و همچنين شناخت و توضيح دلايل و چگونگی اثربخشی محصول به زبانی علمی و امروزی اشاره کرد. اکنون فیتومد با درک نیاز این مخاطبان، مواد موثره طبیعی را در قالب داروهایی با شيوه مصرف آسان و اثربخشی حداکثری، مطابق استانداردها و دانش روز دنیا، فرموله کرده و به بازار دارویی ايران معرفی کرده است.

 

family